Masken kröp solo omkring i vreten
och leddes länge vid ensamheten,
tills en vacker dag det hände sig så,
att en spade delade den i två.
Av detta vi lär att en spades spets
kan fördubbla somligas umgängeskrets.

Risto Leino

0 comment