Har det hänt så mycket?

År 1725 skrev Fredrik I en resolution från kungliga majestät där han ondgjorde sig om dåtidens restaurangbesökare:

”Kongl. maj:t hafwer med största missnöje försport/ huruledes en och en annan gång stora olyckor och slagsmål och derpå följande dråp på landswägarne och allmänne wägarne sig deraf tilldraga/ att en del af gemene man och andre wägfarande/ innan de resa från kiöpstäderna eller de under wägen belägne krogar/ sig med öhl och brännvin således öfwerlasta/ at andra under sine rätta resor stadde/ ofta blifwa genom ett owårdsamt och öfwerdådigt kiörande och ridande/ särdeles om nattetid och då mörkt är/ förolämpade och hindrade/ at på wägen komma dem wäl förbi/ hwarmedelst och under tiden buller och kif och trätor/ samt seder och swordomar/ ja omsider slagsmål och dråp förorsakas/ som beklagligen det ena exempel efter det andra klarligen å daga ligger”

Frågan är om det ser så annorlunda ut idag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.