Dag: 8 december 2021

Inte ett jota

Ordet jota är hämtat från grekiskan och är namnet på den bokstav i det grekiska alfabetet som motsvarar såväl vårt – i och j. Bokstaven jota i grekiskan är den till utseendet obetydligaste – i stort sett ett rakt streck – och detsamma gäller dess motsvarighet i hebreiskan.

Jota har därför kommit att beteckna något mycket litet eller obetydligt.

Sådär ja, lite onödigt vetande.